Ege Üniversitesi Biyomühendislik
EGE ÜNİVERSİTESİ MİKROALG KÜLTÜR KOLEKSİYONU


Biyomühendislik Hakkında

Üniversitemizde Biyomühendislik ve ilgili alanlardaki çalışmalar 1979 yılından beri süregelmektedir. O yıllarda, Kimya Fakültesi içinde açılan Biyokimya ve Mühendisliği Bölümü, ve bunu destekleyen Biyokimya Bölümü bu potansiyelin nüvesini oluşturmuştur. 1989 yılında Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ile 1991yılında Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak kurulmuş olan Multidisipliner Biyoteknoloji Lisansüstü programı bu potansiyelin göstergeleriydi.

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü, Yüksek Ögretim Kurumu Yürütme Kurulu'nun 12.04.2000 tarihli kararı ile Türkiye'de ilk kez 2000 yılı ÖSYM sınavlarında tercih edilecek bölümler arasında yer almıştır. Bunu takiben E.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik ana bilim dalında 2001-2002 Öğretim yılında Yüksek Lisans Programı ve 2004-2005 Öğretim yılında ise Doktora Programı açılmıştır.

Araştırma ile desteklenmeyen bir eğitim-öğretim programının dinamik kalamayacağı göz önüne alınarak, Ege Üniversitesi Biyoteknoloji Lisansüstü Programı üniversitemiz içinde ve hatta ülkemiz çapında iyi bir araştırma potansiyeline sahip olan, Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği içinde yürütülmekteydi. Bu olgu, bu eğitim programına hayat vermiş ve birçok yurtdışı desteklerin sağlanmasına imkan vermişti.

Biyomühendislik Bölümü'ne 2004-2005 öğretim yılı için ÖSS' de 338.712 ile 348.659 arasında Fen puanı alan 30 öğrenci alınmıştır.

Halen Ege Üniversitesi Biyoteknoloji Anabilim Dalı'nda, 13'ü doktora öğrencisi olmak üzere toplam 28 Lisansüstü ve 161 lisans öğrencisi bulunmaktadır.

Ayrıca Bölümde Ege Üniversitesi'nin ilgili bazı bölümlerinin de katkısı ile AB FB6-2004-ACC-SSA-2 programından aldığı 650.000Є'luk destek ile 3 yıllık "Aegean Centre of Excellence for Bioengineering and Biotechnology" BIOACE projesi 2005 Haziran'dan itibaren yürütülmeye başlanacaktır.

E.Ü Biyomühendislik Bölümü AB'den destek sağladığı bu proje yardımıyla, AB üye ve aday ülkelerinde Biyomühendislik/Biyoteknoloji alanında çalışan araştırma kuruluşları ve sanayi ile etkileşimlerini arttırmayı ve kendi bilimsel teknolojik potansiyelini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Kuruluşundan bu güne kadar ulusal ve uluslararası kaynaklardan desteklenen 2 panel, 9 eğitim kursu, 7 çalıştay ve sempozyum ile 79 seminer düzenlenmiştir.